Second Opinion werkt samen met KNO-artsen en met Audioloog Thijs Thielemans voor Tri-Training 5

Deelname “Tri-training 5” is geen vervolg op training 1, 2, 3 of 4.

Om misverstanden te voorkomen willen we hierbij graag aangeven dat het volgen van “Tri-Training 5” ten alle tijden gedaan kan worden. Men hoeft dus niet eerst een van de eerdere delen te hebben gedaan. Het zijn op zichzelf staande trainingen.

Doel “Tri-Training 5”

Het doel van deze nieuwe training is de audicien her-, c.q. bijscholing aan te bieden, waarin hij/zij kennis op kan doen, die meteen in de dagelijkse praktijk gebruikt kan worden.

Onderwerpen

De “Tri-Training 5” bestaat weer uit drie onderwerpen, met drie verschillende docenten. In de hiernaast staande kolom kunt u de onderwerpen per onderdeel openvouwen.
Voor deelname aan deze trainingen wordt enige voorbereiding  gevraagd. Die voorbereiding bestaat uit het vooraf lezen en bestuderen van wat lesstof die u van tevoren aangereikt krijgt. Die stof beslaat de benodigde basiskennis voor deelname.

Groepsgrootte en cursusopzet

De training kan gegeven worden on-site in onze locatie in Harderwijk. Hier zijn zalen beschikbaar zodat er meerdere groepen tegelijk getraind kunnen worden.

De training zal echter vooral wel ONLINE gegeven gaan worden. (Net als voorgaande tri- en casuïstiektrainingen)

Online wordt het gedaan in drie sessies op drie verschillende dagen. Uit navraag blijkt dat de avonduren onder de deelnemers vaak de voorkeur hebben. Trainingen beginnen dan om 19:30 uur en duren tot 21:45.
Maar voor bedrijfstrainingen kan kunnen overdag tijdsblokken worden afgesproken.

Per keer is dan een blok van de Tri-Training behandeld. Het volgende en daarop volgende blok zal op dezelfde wijze plaatsvinden. Door aan alle drie de blokken deel te nemen is de Tri-Training voltooid.

Er zijn 55 StAr accreditatiepunten toegekend aan het volgen van deze drie-delige training.

Deelname

Deelname aan de Tri-Training 5 kan na online inschrijving via de link die u hiernaast aantreft.

Kosten voor de training ONLINE bedragen € 175,00

Kosten voor de training ONSITE bedragen € 247,50 inclusief lunch en koffie en thee.

Bedragen zijn excl. b.t.w.

Vouw de onderdelen van de tri-training 5 open

Geleidingsverliezen en afwijkingen in het middenoor.- KNO-arts Linda Schot of Rob van der Hulst

Voorbereiding:

Als voorbereiding van de inleidende toets zal leerstof beschikbaar worden gesteld over een beperkt aantal van de onderstaande onderwerpen zoals Otosclerose , tympanosclerose en het ontstaan van cholesteatoom.

 Inleidende toets

 Inhoud presentatie:

 • Otitis Media met Effusie (OME)
 • Littekens in het trommelvlies/middenoor
 • Myringosclerose / tympanosclerose
 • Trauma van de gehoorgang/middenoor
 • Otosclerose
 • Perforaties
 • Cholesteatoom
 • Na oor-operaties: Tympanoplastiek/Radicaal
 • Aangeboren afwijkingen

 Afsluitende toets

Al deze aspecten komen aan de orde bij dit deel van de training gegeven door KNO-artsen

Audiometrie en andere diagnostiek bij geleidings- en of gemengde verliezen- Thijs Thielemans

Voorbereiding:

Verdiepende stof inzake de diagnostiek bij geleiding- c.q. gemende verliezen wordt te bestudering vooraf toegezonden

 Inhoud presentatie:

In het audiologisch deel van TRI training 5 zal uitgebreid stilgestaan worden bij de audiometrie. Welke uitdagingen kom je tegen bij het meten van air-bone-gaps? Maskering, overmaskering en het gebruik van insert phones worden besproken. Ook zullen onderwerpen zoals akoestische radiatie en de kalibratie van de beengeleider aan bod komen. Daarnaast zal uitgebreid stil gestaan worden bij de impedantiemetrie, hoe kan dit onderzoek je ondersteunen in je diagnose van een conductieve component? Theorie en voorbeelden komen aan bod. Afsluitend zullen drie specifieke casussen besproken worden waarbij een air-bone-gap aanwezig is in het audiogram; een met de hoofdtelefoon dichtgedrukte gehoorgang, semicirculaire kanaal dehiscentie en beiderzijds gemengde verliezen met gunstige ongemaskeerde beengeleidingsdrempels. 

 Afsluitende toets

Hoortoestel instellingen bij geleidingscomponenten – Second Opinion

Voorbereiding:

Verdiepingsstof wordt vooraf toegezonden.

 Algemeen

Dit onderdeel beschrijft de verschillen in hoortoestelinstellingen ten opzichte van gehoorverliezen met een airbone-gap. Ook de invloed van UCL-metingen in de hoortoestelinstellingen komen aan bod.

 Onderwerpen:

 • Airbone-gaps en UCL-drempels bezien vanuit fabrikantenmodules maar ook bezien vanuit REM-metingen met gevalideerde targets.
 • Daarnaast wordt er aandacht gegeven aan gehoormetingen via de hoortoestellen. Dit gezien het onderwerp geleidingsverliezen
 • Het airbone-gap fenomeen rondom de frequentie 4kHz wordt behandeld.
 • Welke hoortoestelfeatures zijn van belang als we spreken over gemengde of geleidingsverliezen?
 • Verder wordt er informatie gegeven over BCD als mogelijke behandeling bij geleiding- of gemengde verliezen.
 • Het maken van oorafdrukken bij risico oren. Afdrukmethodes (additie en condensatiemateriaal en het scannen van een oor.
 • Door wie zijn deze werkzaamheden uit te voeren. Goed licht op het oor!
 • Regelgeving NOAH-protocol en StAr. Wanneer is er sprake van een airbone-gap?
 • Otoscopie bespreking van voorbeelden audiometrie. Otoscopie via handotoscoop, microscoop of video-otoscopie.
 • Triage aspecten in de audiometrie, otoscopie en de anamnese in relatie tot geleidingsverliezen en/of gemengde verliezen.

 Afsluitende toets

Inschrijven Tri-Training 5

 

Ga naar het overzicht voor de actuele trainingen.

Locaties:

 

Harderwijk

Ceintuurbaan 2
Gebouw 40
Bouw & Infrapark
People@places
3847 LG Harderwijk
Tel: 0341 - 76 81 76
harderwijk@soh2.nl