AudioFitness

Sinds begin 2019 kunnen clienten van Second Opinion Hoortoestellen ook terecht voor AudiofFitness.

Wat is AudioFitness?

AudioFitness is een methode om de hersenen op auditief gebied “low-level” te trainen in het kunnen horen en kunnen onderscheiden van geluiden. Het gaat dan om het trainen met toonhoogteverschillen, reactiesnelheid, links/rechts waarnemingen, toonduur- en ritme waarnemingen.

Second Opinion voert het AudioFitness-programma uit wat in de markt is gezet door Meditech Duitsland, dat in Nederland wordt vertegenwoordigd door Drullman Spraak&Gehoor.

Doel van de training

Het doel van de training is om de hersenen te stimuleren in het beter kunnen onderscheiden van geluiden. Door een verbeterde geluidenonderscheiding kan de spraakverstaanbaarheid in rumoerige omstandigheden verbeteren.

Op de website van AudioFitness is voor audiciens meer informatie terug te vinden.

http://audiofitness.nl/voor-audiciens/

Waarom trainen met Audiofitness?

De hoorvaardigheden (Centrale hoorverwerking) worden beïnvloed door het ouder worden.

De hoorvaardigheid wordt door middel van een nul-meting vastgesteld. Dit is gelijk dan ook het startpunt voor de training met AudioFitness en het is een referentie voor de latere testen, om de voortgang t.o.v. de nul-meting te kunnen vergelijken.

(Dit zijn de testen die via de App met AudioFitness kunnen worden gedaan)

(De mate van centrale hoorverwerking in relatie tot de leeftijd. Normale veroudering vindt plaats, maar door slechthorendheid is er een grotere afname van de centrale hoorverwerking)

Hoortraining

De hoortraining wordt door de cliënt uitgevoerd middels een App op een SmartPhone of een Tablet. Er worden door Second Opinion tijdelijke licenties verstrekt om te kunnen werken met de App. De oefeningen worden voor wat betreft de moeilijkheidsgraad steeds lastiger maar ze groeien, voor wat betreft de moeilijkheid, wel met de client mee. (adaptief)

Controle van de voortgang

Eens in de zes weken worden bij de client opnieuw de centrale hoorfuncties getest. (Centraal audiometrie) De voortgang van het trainen kan zo worden gevolgd. Naast de Centraal Audiometrie worden er ook spraak in ruistesten afgenomen. Als nul-meting, maar later ook als controle meting.

Meer informatie

Voor de volledige informatie bij Drullman Spraak&Gehoor verwijzen wij u naar onderstaande pagina.

http://audiofitness.nl/

Second Opinion informeert haar clienten middels een voor consumenten geschreven pagina.

Locaties:

 

Harderwijk

Ceintuurbaan 2
Gebouw 40
Bouw & Infrapark
People@places
3847 LG Harderwijk
Tel: 0341 - 76 81 76
harderwijk@soh2.nl