Werkwijze bij outsourcing

Toenemende werkdruk

Door de toenemende druk op de werkvloer bij de audicien kan deze in sommige gevallen minder tijd besteden aan het optimaliseren van een hoortoestelaanpassing dan wellicht gewenst is. Vooral daar waar het gaat om de complexere zorgvraag kan dit tot problemen leiden.

Bij Second Opinion kan een audiciensbedrijf een herbeoordeling laten uitvoeren zonder het risico te lopen dat de cliënt bij hem/haar weggaat.
Hierbij gaat het om de beoordeling of de hoortoestellen wel echt optimaal staan ingesteld of dat het, door uitgebreid te meten en te testen, misschien toch nog verfijnder en beter kan

Geen verkoop

Dit is dan ook gelijk de kern van onze activiteit.
Wij verkopen geen hoortoestellen en zullen in die zin dan ook nooit een concurrent van de audicien worden. Sterker nog we werken met de audicien samen en steken graag aandacht en tijd in de meer complexere zorgvraag. (met in achtname van het NOAH-protocol)

Het blijft uw cliënt

Op deze manier blijft u als audicien uw cliënt dus steeds terug zien u kan deze met een gerust hart naar ons toesturen. Wij gaan uiterst zorgvuldig met cliënten om en zullen de audicien nooit in diskrediet brengen. De audicien loopt geen risico dat hij zijn cliënt verliest aan een concurrerend audiciensbedrijf.

We zijn geheel onafhankelijk en kunnen vrijwel alle merken optimaliseren waaronder privatelabel hoortoestellen.

Uw cliënten betalen onze arbeidsinzet zelf, tenzij u nadrukkelijk de opdrachtgever bent, dan rekenen we met u af.

Van onze werkzaamheden wordt altijd rapport opgemaakt. Deze rapportage wordt verstrekt aan de hoortoestelgebruiker. Daar waar derden nadrukkelijk de opdrachtgever zijn, zullen we ook aan hen rapporteren.

Locaties:

 

Harderwijk

Ceintuurbaan 2
Gebouw 40
Bouw & Infrapark
People@places
3847 LG Harderwijk
Tel: 0341 - 76 81 76
harderwijk@soh2.nl