Second Opinion werkt samen met KNO-artsen en met Audioloog Thijs Thielemans voor Tri-Training 5

Deelname “Tri-training 5” is geen vervolg op training 1, 2, 3 of 4.

Om misverstanden te voorkomen willen we hierbij graag aangeven dat het volgen van “Tri-Training 5” ten alle tijden gedaan kan worden. Men hoeft dus niet eerst een van de eerdere delen te hebben gedaan. Het zijn op zichzelf staande trainingen.

Doel “Tri-Training 5”

Het doel van deze nieuwe training is de audicien her-, c.q. bijscholing aan te bieden, waarin hij/zij kennis op kan doen, die meteen in de dagelijkse praktijk gebruikt kan worden.

Onderwerpen

De “Tri-Training 5” bestaat weer uit drie onderwerpen, met drie verschillende docenten. In de hiernaast staande kolom kunt u de onderwerpen per onderdeel openvouwen.
Voor deelname aan deze trainingen wordt enige voorbereiding  gevraagd. Die voorbereiding bestaat uit het vooraf lezen en bestuderen van wat lesstof die u van tevoren aangereikt krijgt. Die stof beslaat de benodigde basiskennis voor deelname.

Groepsgrootte en cursusopzet

De training kan gegeven worden on-site in onze locatie in Harderwijk. Hier zijn zalen beschikbaar zodat er meerdere groepen tegelijk getraind kunnen worden.

Corona heeft er echter voor gezorgd dat “Online trainingen” ook een plek heeft verworven. Derhalve zal deze training dan ook ONLINE gegeven gaan worden. (net als voorgaande tri- en casuïstiektrainingen)

Online wordt het gedaan in drie sessies op drie verschillende dagen. Uit navraag blijkt dat de avonduren onder de deelnemers vaak de voorkeur hebben. Trainingen beginnen dan om 19:30 uur en duren tot 21:30.

Per keer is dan een blok van de Tri-Training behandeld. Het volgende en daarop volgende blok zal op dezelfde wijze plaatsvinden. Door aan alle drie de blokken deel te nemen is de Tri-Training voltooid.

StAr accreditatiepunten zijn gesteld op 48 punten.

Deelname

Deelname aan de Tri-Training 5 kan na online inschrijving via de link die u hiernaast aantreft.

Kosten voor de training ONLINE bedragen € 160,00

Kosten voor de training ONSITE bedragen € 225,00 inclusief lunch en koffie en thee.

Bedragen zijn excl. b.t.w.

Vouw de onderdelen van de tri-training 5 open

Slechthorendheid en het brein- KNO-arts Linda Schot, Rob van der Hulst of Hans Joustra

De audicien van de toekomst zal steeds vaker te maken krijgen met steeds ouder wordende cliënten.

We zien de mens wel ouder worden, maar de kans is groot dat hij/zij niet op een gezonde manier ouder wordt, want ouderdom komt met gebreken.

Er wordt al veel geschreven over de relatie tussen horen/verstaan en dementie. Over horen en vallen. Over gehoorverlies, slecht verstaan en vereenzaming. Over sociaal isolement. Over dementie. Over hersenbloedingen, tia’s en beroertes. Over diabetes en slechthorendheid.

En daartegenover een aantal andere kreten; Brain-hearing. Geavanceerde hoortoesteltechnieken. Op tijd met gehoorrevalidatie beginnen. Goede begeleiding bij een proefperiode met hoortoestellen.
Voor de ouder worden de mens is het voor de audicien ook zinvol om signalen op te pakken om snel te reageren bij herseninfarcten, tia’s en beroertes.

Al deze aspecten komen aan de orde bij dit deel van de training gegeven door KNO-artsen

De branche en technieken veranderen. Welke kanten kan het op gaan?- Thijs Thielemans

In dit onderdeel van de “Tri-Training 4” wordt, aansluitend op het reeds besproken onderwerp Telecare, gesproken over de blended care (in Nederland beter bekend als hybride zorg). Je kunt dit als audicien met je eigen klanten inzetten maar een audicien zou, als onderdeel van de keten, ook de samenwerking met audiologen en of KNO-artsen kunnen opzoeken om zo de klanten die medische of audiologische zorg nodig hebben (conform het NOAH protocol) online zorg te kunnen aanbieden wanneer dat mogelijk en wenselijk is. Het videoconsult audiologie zal hierin als voorbeeld gebruikt worden om de mogelijkheden te bespreken.

Daarnaast zal in de training gesproken worden over de verschillende ‘nieuwe’ hoorhulpmiddelen die ons land (mogelijk) gaan veroveren. Self-fitting hoortoestellen, PSAP’s en OTC devices komen aan bod. Vragen zoals: Wat is wat? Wat zijn de verschillen? Hoe werkt het? Hoe functioneren deze toestellen ten opzichte van ‘echte’ hoortoestellen? zullen beantwoord worden. Tevens zal aangestipt worden hoe de komst van deze hulpmiddelen de hoorzorg in Nederland zou kunnen beïnvloeden.

Auto-REM, instellen op afstand en diverse App's voor de audicien– Second Opinion

Telecare

Over “het op afstand instellen van hoortoestellen” gaat het eerste deel van de presentatie van Second Opinion. Immers het instellen van hoortoestellen via een online verbinding is nu al mogelijk en kan in principe door iedere audicien gebruikt worden. Wat zijn de voor en de nadelen. Wanneer moet je het overwegen, vooral wel of juist niet doen.

Dit onderwerp zal ± 40 minuten in beslag nemen.

Auto-REM

Het tweede onderdeel van de training zal gaan over de nu ook al bestaande mogelijkheid om hoortoestellen in te stellen met behulp van “Auto-REM”

In deze presentatie kijken we naar de vele ins- en outs van “Auto-REM”.

Voor dit onderwerp wordt ± 30 minuten uitgetrokken

App’s

Het derde en laatste onderdeel van de training zal er gekeken worden naar een aantal App’s die gratis of tegen heel lage kosten verkrijgbaar zijn en nuttige toepassing kennen voor audiciens in het kader van hun beroepsuitoefening of betreffende hun eigen educatie.

Hierbij valt te denken aan de dB meter-app, de functie generator, de echo en nagalm meter, de lawaaidosis meter en metingen rond spectrogrammen.

Voor dit onderdeel wordt een tijd van eveneens ± 30 minuten gereserveerd.

Inschrijven Tri-Training 5

 

Ga naar het overzicht voor de actuele trainingen.

Locaties:

 

Harderwijk

Ceintuurbaan 2
Gebouw 40
Bouw & Infrapark
People@places
3847 LG Harderwijk
Tel: 0341 - 76 81 76
harderwijk@soh2.nl