NOAH Protocol

Het Noah protocol is de richtlijn die opgesteld werd in onderling overleg tussen KNO-artsen, AC’s, zorgverzekeraars, NVVS, FOS, GAIN, Hoorstichting en NVAB (audiciens), omtrent de levering van hoortoestellen door audiciens aan slechthorenden

Kort samengevat komen de regels hier op neer

Doorverwijzing KNO

Doorverwijzing via de huisarts naar een KNO-arts dient plaats te vinden indien:

 • Er sprake is van middenooraandoeningen
 • Er sprake is van geleiding-slechthorendheid of een ernstige geleidingscomponent
 • Er sprake is van ernstige vormen van slechthorendheid (70 dB of meer)
 • Er sprake is van een a-symmetrisch gehoorverlies
 • Er sprake is van een significante verslechtering bij vervanging hoortoestel
 • Er sprake is van een plotselinge achteruitgang van het gehoor
 • Er sprake is van ernstige tinnitus of ernstige duizeligheidklachten

Doorverwijzing Audiologisch Centrum

Er moet via de huisarts doorverwezen worden naar een AC (Audiologisch Centrum) indien

 • Er binnen twee maanden na de eerste proef met hoortoestellen geen bevredigend resultaat wordt verkregen
 • Hoortoestel aanpassingen bij kinderen jonger dan 18 jaar
 • Er sprake is van werken in lawaai, in combinatie met gehoorverlies en hoortoestellen
 • Indien er sprake is van een slechte spraakverstaan capaciteit
 • Er sprake is van een ernstige slechthorendheid
 • Een hoortoestel aanpassing niet succesvol kan worden afgerond binnen 3 maanden

Het gehele Noah-protocol is te downloaden door op de volgende link te klikken: Veldnorm + NOAH4 protocol – april 2013

Locaties:

 

Harderwijk

Ceintuurbaan 2
Gebouw 40
Bouw & Infrapark
People@places
3847 LG Harderwijk
Tel: 0341 - 76 81 76
harderwijk@soh2.nl