Second Opinion werkt samen met KNO-artsen en met Frederique van Dooremaal voor Tri-Training 3

Deelname “Tri-training 3” is geen vervolg op training 1 en/of 2

Om misverstanden te voorkomen willen we hierbij graag aangeven dat het volgen van “Tri-Training 3” ten alle tijden gedaan kan worden. Men hoeft dus niet eerst deel 1 en deel 2 te hebben gedaan. Het zijn op zichzelf staande trainigen.

Doel “Tri-Training 3”

Het doel van deze nieuwe training is de audicien her-, c.q. bijscholing aan te bieden, waarin hij/zij kennis op kan doen, die meteen in de dagelijkse praktijk gebruikt kan worden.

Onderwerpen

De “Tri-Training 3” bestaat weer uit drie onderwerpen, met drie verschillende docenten. In de hiernaast staande kolom kunt u de onderwerpen per onderdeel openvouwen.
Voor deelname aan deze trainingen wordt enige voorbereiding  gevraagd. Die voorbereiding bestaat uit het vooraf lezen en bestuderen van wat lesstof die u van tevoren aangereikt krijgt. Die stof beslaat de benodigde basiskennis voor deelname.

Groepsgrootte en cursusopzet

De training kan gegeven worden on-site in onze locatie in Harderwijk. Hier zijn drie zalen beschikbaar zodat er meerdere groepen tegelijk getraind kunnen worden.

Corona heeft er echter voor gezorgd dat het bij elkaar komen voor trainingen niet eenvoudig is. Derhalve zal deze training ook ONLINE gegeven gaan worden. (net als voorgaande tri- en casuistiek trainingen)

Dit wordt gedaan in drie sessies. Uit navraag blijkt dat de avonduren onder de deelnemers vaak de voorkeur hebben. Trainingen beginnen dan om 19:30 uur en duren tot 21:30.

Dan is een blok van de Tri-Training behandeld. Het volgende en daarop volgende blok zal op dezelfde wijze plaatsvinden. Door aan alle drie de blokken deel te nemen is de Tri-Training voltooid.

StAr accreditatiepunten zijn gesteld op 40 punten.

Deelname

Deelname aan de Tri-Training 3 kan na online inschrijving via een van de linkjes die u hiernaast aantreft.

Kosten voor de training ONSITE bedragen € 195,00
(op dit moment niet gepland)

Kosten voor de training ONLINE bedragen € 150,00

Bedragen excl. b.t.w.

Vouw de onderdelen van de tri-training 3 open

Een OORdeel bij het aanpassen van hoortoestellen, KNO aspecten bij een paar lastige aanmetingen - KNO arts Rob van der Hulst of Linda Schot

Audiciens doen dagelijks waarnemingen met behulp van anamnese, otoscopie en audiometrie. Op basis daarvan stellen zij in principe een differentiaal diagnose op (hetgeen betekent: een keuze maken uit een lijst met mogelijke aandoeningen) en nemen zij een besluit of de bevinding bij deze cliënt “pluis” dan wel “niet pluis” is.  In de praktijk komen de audiciens regelmatig situaties tegen waarbij getwijfeld wordt aan zowel de bevinding, als de consequenties voor het beleid bij de betreffende client. Wat kun je doen om meer zekerheid te verkrijgen, hoe kom je tot een besluit?

In deze training worden onder leiding van de KNO-artsen Rob van der Hulst en/of Linda Schot een aantal casus besproken waarbij gewerkt wordt met de geldende richtlijnen en vragen worden gesteld als: welke informatie is nodig, welke vervolgstappen kunnen gezet worden, hoe is de client optimaal te helpen. Is de uiteindelijk beoordeling ‘pluis’ of ‘niet pluis’, wat is dan het verdere beleid inzake eventuele verwijzing naar een huisarts of specialist.
In deze opzet wordt zowel in kleine groepen als plenair gewerkt.

Genieten van Muziek – Frédérique van Dooremaal

Onder gebruikers van hoortoestellen bevinden zich een groot aantal cliënten die graag naar muziek luisteren, zelf muziek maken, of bijvoorbeeld in een koor zingen. Bij gebruik van hoortoestellen vraagt dit vaak om specifieke instellingen om de muziekbeleving te optimaliseren.
In deze training gaat Frédérique van Dooremaal, die zelf audicien is en ook conservatorium viool studeerde, in op de vele aspecten die hierbij een rol spelen.

Uitdagende hoortoestelaanpassingen – Second Opinion

Een groot deel van alle hoortoestelaanpassingen die audiciens uitvoeren, kunnen volgens een zekere routinematige aanpak worden verricht. Een klein deel van onze cliënten valt eigenlijk echter voor deze aanpak buiten de boot, omdat zij een afwijkend en/of ongebruikelijk gehoorverlies hebben.

Die ongebruikelijkheid kan ingegeven zijn door een afwijkend audiogram, een extreem groot gehoorverlies, a-symmetrie, hyperacusis of andere minder voorkomende oorzaken. Toch worden deze cliënten vaak op dezelfde manier en met dezelfde routinematigheid geholpen als alle andere “makkelijke gehoorverliezen”.

In deze training staan Wouter de Wolf en Ed de Geus (beide audiciens bij Second Opinion) stil bij een aantal uitdagende gehoorverliezen, die, als je er eenmaal op let, best wel vaak voorkomen. Door “exeption discovery” moedigen ze audiciens aan om deze bijzondere gehoorverliezen te herkennen en niet langer met de routinematige methode te behandelen.

 

Inschrijven Tri-Training 3

 

Ga naar het overzicht voor de actuele trainingen.

Locaties:

 

Harderwijk

Ceintuurbaan 2
Gebouw 40
Bouw & Infrapark
People@places
3847 LG Harderwijk
Tel: 0341 - 76 81 76
harderwijk@soh2.nl