Optimalisatie van hoortoestellen

Intake

Met iedere cliënt wordt een intakegesprek gehouden, waarbij beoordeeld wordt of de wensen van de cliënt realiseerbaar zijn. Indien dit het geval is, wordt er een globale schatting gemaakt welke kosten ermee gemoeid zouden zijn om de doelstellingen te behalen. Dit eerste gesprek dat gemiddeld 45 minuten duurt komt voor onze rekening.

Anamnese en audiometrie

Deze fase bestaat uit een algemene gehoorgerelateerde anamnese, video-otoscopie en tympanometrie. Verder voeren we standaard alle testen uit die bij klinische audiometrie horen. 

Toestel-instellingen opslaan en beoordelen van de akoestische fixatie

Het veilig stellen van de huidige instellingen van de toestellen en het beoordelen van de oorstukjes of domes. 

Verwachtingen van hoortoestellen

De verwachtingen omtrent de hoortoestellen van de cliënt worden altijd besproken. Deze verwachtingen kennen wellicht hun beperkingen, die wij niet zullen verzwijgen.

REM en optimalisatie

Middels REM-metingen wordt de huidige versterking vastgesteld. Daarna wordt gekeken welke instellingen nodig zijn om doelstellingen te behalen.

Uiteraard zal met individuele wensen rekening gehouden worden in plaats van alleen te streven naar de REM-target.

Verdere optimalisatie

Na het vaststellen van de meest optimale versterking en output, worden de toestellen verder gefinetuned t.a.v. spraakverstaan en hoorcomfort.
Met deze instellingen gaat uw cliënt een proefperiode van 14 dagen in.

Controle

Na ongeveer twee weken vindt controle plaats en wordt bepaald of de doelen voldoende zijn bereikt, anders volgt er een extra optimalisatieronde.

Rapport

Van de optimalisatie wordt een rapport opgemaakt en verstrekt aan de cliënt. Indien u de opdrachtgever bent, wordt ook aan u een rapport verstrekt.

Locaties:

 

Harderwijk

Ceintuurbaan 2
Gebouw 40
Bouw & Infrapark
People@places
3847 LG Harderwijk
Tel: 0341 - 76 81 76
harderwijk@soh2.nl